23.77
United States Gasoline Fund, LP (UGA) -0.15 (-0.63%) 「6月」 8, 2017

United States Gasoline Fund, LP (UGA)

名前
(Google Translate)

United States Gasoline Fund, LP (UGA)

単位
(Google Translate)

ETF

領域 全世界

統計学: United States Gasoline Fund, LP (UGA)

限目 「6月」 7, 2017 - 「6月」 8, 2017
価格 23.77 (「6月」 8, 2017)
変化する (1P) -0.15
% 変化する (1P) -0.63%

スケジュール: United States Gasoline Fund, LP (UGA) (2008-02-27 - 2017-06-08)